6. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
18.9.2019
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program98.95 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.664.96 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu z ZMČ č.5/2019 Schváleno
02- Volný mikrofon Schváleno
03- Přijetí dotace ZHMP a realizace projektu "Výsadba stromořadí a parky" Starosta Zeleň - pozemky - vlastnictví MČ a HMP, Oznámení dotace Schváleno 66 19 Usnesení - Přijetí dotace ZHMP a realizace projektu „Výsadba stromořadí a parky“ stáhnout vše
Souhlasné prohlášení - duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č. 1562/31 v k.ú. Ďáblice zapsané katastrálním úřadem na LV 1594 Starosta 04- Návrh Souhlasného prohlášení - duplicita Schváleno 67 19 Usnesení - Souhlasné prohlášení – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 v k.ú. Ďáblice zapsaném katastrálním ú stáhnout vše
05- Rozpočtové opatření č.6/2019 - informace Starosta Rozpočtové opatření č.6 červenec 2019, Podklady pro dotčené vztahy Schváleno 68 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 6/2019 stáhnout vše
06- Rozpočtové opatření č.7/2019 - informace Starosta Rozpočtové opatření č.7 srpen 2019 Schváleno 69 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7/2019 stáhnout vše
07- Rozpočtové opatření č.8/2019 Starosta Rozpočtové opatření č. 8 září 2019 Schváleno 70 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 8/2019 stáhnout vše
08-Zřizovací listina ZŠ - dodatek Starosta Příloha č. 5 Zřizovací listiny Schváleno 71 19 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ – dodatek stáhnout vše
09-Úprava koeficientu daně z nemovitosti Starosta Infografika, Dopis z MHMP, Důvodová zpráva, Návrh obecně závazné vyhlášky Schváleno 72 19 Usnesení - Úprava koeficientu daně z nemovitosti stáhnout vše
10-Odpady-poplatky za komunální odpad a bioodpad Starosta Dopis z MHMP, Příloha č.1 - Návrh novely vyhlašky o poplatku za komunální odpad, Příloha č. 2 - Vyhláška o poplatku za komunální odpad - vyznačení změn, Příloha č. 3 - Důvodová zpráva změna vyhlášky o poplatku MC hl.m.Prahy, Příloha č. 4 - Stanovisko MZP k poplatku za bioodpady, Příloha 1 - Návrh novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad final Schváleno 73 19 Usnesení - Odpady – poplatky za komunální odpad a bioodpad stáhnout vše
11- Kompenzační příspěvek dětem na rok 2020 Starosta Důvodová zpráva - kompenzační příspěvky 2020 Schváleno 74 19 Usnesení - Kompenzační příspěvky dětem na rok 2020 stáhnout vše
12-Diskuze Starosta Schváleno
13-Informace radních a zastupitelů Obrázek dálniční okruh Schváleno stáhnout vše
Volební období: 
2014-2018