13. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
25.11.2020
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program259.66 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č. 13393.22 KB
Audio: 
NázevVelikost
201125zmc1.mp331.61 MB
201125zmc2.mp347.56 MB
201125zmc3.mp345.89 MB
201125zmc4.mp326.61 MB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01-Kontrola zápisu ze ZMČ č.12 Zápis z 12. zasedání ZMČ Schváleno stáhnout vše
02- Volný mikrofon Schváleno
03-Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice - informace Starosta Usnesení RMČ č.546/20/RMČ, Harmonogram inventarizace, Tabulka A - inventarizační zpráva MČ 2020, Tabulka C prohlášení o provedené inventarizaci 2020, Návrh usnesení ZMČ k bodu Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2020 – informace Schváleno 130 20 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice - informace stáhnout vše
04-Rozpočtové opatření č.8 - informace FV RO č.8/2020, Návrh usnesení ZMČ k bodu Rozpočtové opatření č. 8 – informace Schváleno 131 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 8 – informace stáhnout vše
05-Rozpočtové opatření č.9 - schválení FV RO č.9/2020, Návrh usnesení ZMČ k bodu Rozpočtové opatření č. 9 – schválení Schváleno 132 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 9/2020 - schválení stáhnout vše
06-Zřizovací listina ZŠ - příloha č.6 - majetek Starosta Příloha č.6 ke Zřizovací listině ZŠ, Návrh usnesení ZMČ k bodu Zřizovací listina ZŠ a MŠ - příloha č.6 - majetek Schváleno 133 20 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ a MŠ - příloha č.6 – majetek stáhnout vše
07-Rozpočtové provizorium FV Návrh pravidel hospodaření v období roz.provizoria 2021, Návrh usnesení k bodu Rozpočtové provizorium pro rok 2021 Schváleno 134 20 Usnesení - Rozpočtové provizorium stáhnout vše
08-Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2021 Starosta Důvodová zpráva - kompenzační příspěvky 2021, Návrh usnesení ZMČ k bodu Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2021 Schváleno 135 20 Usnesení - Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2021 stáhnout vše
09-Výběrové řízení na dodavatele stavby "Stavební úpravy obecního domu" - rekonstrukce OD Ke Kinu Místostarosta 09-Usnesení ZMČ k bodu Výběrové řízení na dodavatele stavby - Stavební úpravy OD Schváleno 136 20 Usnesení - Výběrové řízení na dodavatele stavby "Stavební úpravy obecního domu" rekonstrukce OD Ke Kinu stáhnout vše
10-Svěření kompetencí RMČ Praha-Ďáblice - revokace usnesení č.48/15/ZMČ Starosta 10-Usnesení ZMČ k bodu Svěření kompetencí RMČ Praha-Ďáblice, revokace usnesení č. 048/15/ZMČ Schváleno 137 20 Usnesení - Svěření kompetencí RMČ Praha-Ďáblice – revokace usnesení č. 48/15/ZMČ stáhnout vše
11-Informace radních a zastupitelů Schváleno
12-Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022