Parkování v modrých zónách

Sdílet

Aktualizace: Návrh MČ Praha Ďáblice na řešení parkování občanů Ďáblic v modrých zónách Prahy 8 byl v podkladech pro jednání Rady hl. m. Prahy doporučen úředníky Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP k zamítnutí z důvodu nesouhlasu MČ Prahy 8 a následně všichni přítomní radní hl. m. Prahy dne 30.5.2017 odhlasovali změnu vymezení modrých zón bez zapracování našeho návrhu. I přes překážky na všech správních úrovních se tématu dále věnujeme a své podněty a připomínky můžete zasílat na martin.tumpach@dablice.cz

 

Na místech, kde se vydávají parkovací povolenky do modrých zón na Praze 8 dochází vlivem špatně proškoleného personálu k podávání mylných informací. Naše radnice bohužel nerozhoduje, kdo má na parkovací povolenky nárok. Rozhodnutí je na vedení MČ Prahy 8. V tuto chvíli sbíráme na podatelna@dablice.cz vaše podněty na základě kterých budeme s vedením Prahy 8 v této záležitosti dále jednat. S připomínkami se můžete rovněž obrátit přímo na starostu Prahy 8 Romana Petruse roman.petrus@praha8.cz

V ďáblické lékárně a v restauraci Na Růžku je k dispozici petice občanů "NE modrým zónám na sídlišti Ďáblice a zřízení nových parkovacích míst".

MČ Ďáblice si nechala vypracovat návrh úpravy, který je zpracován podle požadavku na umožnění parkování občanů a podnikatelů trvale bydlících v Ďáblicích. Tento požadavek znamená potřebnou úpravu oblasti č. 8-3, která nyní pokrývá pouze část území MČ Praha 8 a sice její rozšíření i na území Ďáblic. S vedením MČ Praha 8 jednáme o souhlasu s touto úpravou.

Zároveň prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy žádáme paní primátorku Adrianu Krnáčovou o jednotný a nediskriminační přístup vůči všem Pražanům, kde považujeme za vhodné, aby byla pro Pražany zavedena jednotná parkovací karta na celé území hlavního města Prahy. Každý občan hlavního města by si tak mohl zakoupit stejnou cenově výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách všech městských částí, kde budou parkovací zóny zavedeny. Současně respektujeme logickou výjimku pro centrum Prahy.

Svérázné řešení nesmyslného dopravního značení v Liberci nám možná bude inspirací.