25. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
16.5.2018
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program97.48 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.25331.62 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ze ZMČ č.23 a 24 starosta Schváleno
02- Volný mikrofon starosta Schváleno
03-RO č.3/2018 a 4/2018 - informace finanční výbor Roz. opatření č. 4 duben 2018, Důvodová zpráva k RO č.4, Roz opatření č 3 březen 2018 Schváleno 208 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2018 a 4/2018 stáhnout vše
04-Informace o stavbě OD (smlouva + dodatky) starosta Informace Ing. Hrdličky Schváleno 209 18 Usnesení - Informace o stavbě OD stáhnout vše
05-Záměr výstavby bytového domu "Akcíz" starosta Průvodní dopis k žádosti o finanční podporu, Fotografie, Studie, Podrobná žádost, Žádost o finanční podporu - tabulka Schváleno 210 18 Usnesení - Záměr výstavby bytového domu „Akcíz“ stáhnout vše
06-Záměr rekonstrukce stávajícího obecního domu starosta Schváleno 211 18 Usnesení - Záměr rekonstrukce stávajícího obecního domu stáhnout vše
07-Rozpočtové opatření č.5/2018 finanční výbor Multifunkční dům, otevřené závazky – kopie, Multifunkční dům - Ing. J. Hrdlička, Důvodová zpráva k RO č. 5, Roz opatření č 5 květen 2018 Schváleno 212 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.5 2018 stáhnout vše
08-Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017 finanční výbor Důvodová zpráva obecně o schvalování účetních závěrek, FV 2017 final, Přehled o pohybu majetku SOR 2017, Přehled o změnách vl. kapitálu SOR 2017, Příloha ÚSC SOR 2017, Rozvaha SOR 2017, Výkaz o peněžních tocích SOR 2017, Výkaz zisků a ztrát SOR 2017, Záznam jednání o FV 2017, Zpráva hl. inventarizační komise 2017, Zpráva o výsledku hospodaření 2017, Důvodová zpráva ke schvalování účetní závěrky MČ za 2017 Schváleno 213 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017 stáhnout vše
09-Schválení účetní závěrky PO za rok 2017 FIO Důvodová zpráva obecně o schvalování účetních závěrek, Finanční vypořádání dotací s MHMP, Finanční vypořádání příspěvku MČ 2017, Inventarizace PO 2017, KZ na běžných účtech 2017, Přehled konkrétních pochybení nalezené auditorskou skupinou u PO za 2017, Přehled o pohybu majetku 2017, Příloha 2017, Rozbor FKSP 2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisků a ztrát 2017, Důvodová zpráva ke schválení účetní závěrky PO za 2017 Schváleno 214 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO za rok 2017 stáhnout vše
10-Smlouva o bezúplatném převodu hasičského auta pro JSDH FIO Smlouva Schváleno 215 18 Usnesení - Bezúplatný převod hasičského auta pro JSDH stáhnout vše
11-Kupní smlouva - koupě pozemku parc.č. 1729/265 v k.ú.Ďáblice od společnosti EKOSPOL starosta EKOSPOL - kupní smlouva Schváleno 216 18 Usnesení - Kupní smlouva-koupě pozemku parc. č. 1729 265 v k.ú. Ďáblice od společnosti EKOSPOL stáhnout vše
12-Diskuze starosta Schváleno
13-Informace radních a zastupitelů Schváleno
Volební období: 
2014-2018