10.veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
17.6.2020
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program38.57 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č. 10290.83 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č.9/2020 Starosta Schváleno
02- Volný mikrofon Schváleno
03- Odpis pohledávky z účtu 315 - Superplay, a.s. Starosta Likvidace pohledávky - Superplay, a.s., Prohlášení o stavu pohledávky - vyjádření AK Schváleno 107 20 Usnesení - Odpis pohledávky z účtu 315 – Superplay, a.s. stáhnout vše
04- Rozpočtové opatření č.4/2020 - informace Starosta, FV Rozpočtové opatření č.4/2020 Schváleno 108 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2020 - informace stáhnout vše
Rozpočtové opatření č.5/2020 Starosta, FV Neprojednáno Návrh usnesení stáhnout vše
05- Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 Starosta, FV Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 Schváleno 109 20 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 stáhnout vše
06- Úkony RMČ v době nouzového stavu Starosta Důvodová zpráva k bodu č.7 Schváleno 110 20 Usnesení - Úkony RMČ v době nouzového stavu stáhnout vše
07- Volba člena KV Starosta Schváleno 111 20 Usnesení - Volba člena KV stáhnout vše
08- Kupní smlouva - M Ďáblická s.r.o. - odprodej části pozemku Místostarosta Návrh Kupní smlouvy - M Ďáblická, Smlouva o investiční činnosti s M Ďáblická, Záměr o prodeji pozemku, Příloha č.1 ke Smlouvě Schváleno 112 20 Usnesení - Kupní smlouva – M Ďáblická s.r.o. – odprodej částí pozemků stáhnout vše
09- Odsvěření majetku VO-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha Ďáblice Místostarosta Seznam majetku pro převod - ENO, Příloha č.1, Důvodová zpráva Schváleno 113 20 Usnesení - Odsvěření majetku VO-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha-Ďáblice stáhnout vše
10- Smlouva o bezúplatném převodu správy majetku - motorové vozidlo z HMP pro JSDH Starosta Průvodnídopis z MHMP, Smlouva o převodu správy majetku Schváleno 114 20 Usnesení - Smlouva o bezúplatném převodu správy majetku – motorové vozidlo z HMP pro JSDH stáhnout vše
11- Odměna za výkon předsedy zvl. orgánu - přestupková komise Starosta Návrh usnesení k bodu č.12 Schváleno 115 20 Usnesení - Odměna za výkon předsedy zvl. orgánu – přestupková komise stáhnout vše
12- Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci - SK Ďáblice Starosta Dodatek č.1, Dodatek č.2 Schváleno 116 20 Usnesení - Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice stáhnout vše
13- Informace radních a zastupitelů Schváleno
14- Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022