RMČ č.91/2022

14.3.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu RMČ č.89 a č.90/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.89, Zápis z RMČ č.90
02-Kroniky MČ Praha-Ďáblice – rok 2019 a 2020 Schváleno Kronika 2019, Kronika 2020 938 22 Usnesení - Kroniky MČ Praha-Ďáblice – rok 2019 a 2020
03-Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě – MgA. M.N. Schváleno Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě - MgA. M.N. 940 22 Usnesení - Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě – MgA. M.N.
04-Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – L.S. Schváleno Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě - L.S. 941 22 Usnesení - Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – L.S.
05-Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení – Divadlo Verze, s.r.o. Schváleno Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení - Divdlo Verze - Trenér 942 22 Usnesení - Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení – Divadlo Verze, s.r.o
06-Smlouva o spolupráci – GoOut, s.r.o. Schváleno
07-Prominutí místního poplatku z pobytu a ze psů Schváleno Doporučení z MHMP 943 22 Usnesení - Prominutí místního poplatku z pobytu a ze psů
08-Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31.12.2021 Schváleno Inventarizační zpráva MČ a ZŠ 2021 944 22 Usnesení - Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31.12.2021
09-Vnitřní předpis č.2/2022 - Plán kontrolních činností MČ Praha-Ďáblice na rok 2022 Schváleno Plán kontrolních činností 945 22 Usnesení - Vnitřní předpis č.2/2022 - Plán kontrolních činností MČ Praha-Ďáblice na rok 2022
10-PREdistribuce – Smlouva o zřízení věcného břemene Schváleno Průvodní dopis + smlouva o zřízení věcného břemene 946 22 Usnesení - PREdistribuce – Smlouva o zřízení věcného břemene
11-Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Ing. arch. M.Ř. Schváleno Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - Ing. arch. M.Ř. 947 22 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Ing. arch. M.Ř.
12-Nájemní smlouva – Ch.T. – NEVEŘEJNÝ BOD Schváleno
13-Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – ACG-Real s.r.o. Schváleno Dodatek č.2 - ACG-Real s.r.o. 948 22 Usnesení - Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo – ACG-Real s.r.o
14-Výběrové řízení – vedoucí odd. Technické služby Schváleno 949 22 Usnesení -Výběrové řízení – ved. odd. Technické služby
15-Kulturní akce na rok 2022 Schváleno Termíny a ceny kulturních akcí 2022 937 22 Usnesení - Kulturní akce na rok 2022
16-Dohoda o ukončení nájmu bytu – T.N. Schváleno Žádost o ukončení nájmu 950 22 Usnesení - Dohoda o ukončení nájmu bytu – Mgr. T.N.
17-Volné byty – pomoc Ukrajině Schváleno 951 22 Usnesení - Volné byty – pomoc Ukrajině
18-Informace radních a pro radní Schváleno