RMČ č.96/2022

23.5.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.95/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.95
02-CETIN a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti Schváleno Výkaz výměr, Geometrický plán, Smlouva o zřízení služebnosti 989 22 Usnesení - CETIN a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti
03-Předávací protokol – komunikace Kučerové Schváleno Geometrický plán, Předávací protokol 990 22 Usnesení - Předávací protokol – komunikace Kučerové
04-Zahájení vyvlastňovacího řízení – PREdistribuce, a.s. Schváleno MHMP - Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení 991 22 RMČ k bodu Zahájení vyvlastňovacího řízení - PREdistribuce, a.s.
05-Oprava školní zahrady Schváleno Cenové nabídky 992 22 Usnesení - Oprava školní zahrady
06-Kontejnerové stání – Koníčkovo náměstí Schváleno Cenová nabídka ASACONT, s.r.o. 988 22 Usnesení - Kontejnerové stání – Koníčkovo náměstí
07-Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA Schváleno Průvodní dopis OSA, Licenční smlouva, Příloha licenční smlouvy 993 22 Usnesení - Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA
08-Pronájem kolumbárních schránek Schváleno
09-Travní směs – osetí pozemku Schváleno Cenová nabídka, Cenová nabídka, Cenová nabídka 994 22 Usnesení - Travní směs – osetí pozemku
10-Oprava hasičského auta (Renault) Schváleno Cenová nabídka 995 22 Usnesení - Oprava hasičského auta Renault Midlum, SPZ 3AP3634
11-Žádost o pronájem části pozemku pro umístění informační cedule – GASTRO BROTHERS s.r.o. (restaurace Červený Mlýn) Schváleno Žádost o umístění informačních cedulí, Informace z katastru nemovitostí, Záměr 996 22 Usnesení - Žádost o pronájem části pozemku pro umístění informační cedule – GASTRO BROTHERS s.r.o. (restaurace Čer.Mlýn)
12-Oprava bytu, Ďáblická 161/8 Schváleno Cenové nabídky - porovnání 997 22 Usnesení - Oprava bytu Ďáblická 161 8, volný byt po paní B.
13-Přijetí účelově vázaného finančního daru pro ZŠ Schváleno Žádost ZŠ, Darovací smlouva 998 22 Usnesení - Přijetí účelově vázaného finančního daru pro ZŠ
14-Informace radních a pro radní Schváleno