16. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
21.4.2021
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program98.42 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.16231.14 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č.15/2021 Starosta Zápis ze ZMČ č.15-2021 Schváleno stáhnout vše
02- Volný mikrofon Schváleno
03- Rozpočtové opatření č.2/2021 - informace Starosta, FV Rozpočtové opatření č.2-2021 (březen 2021), Usnesení RMČ k RO č.2-2021, Návrh usnesení ZMČ k RO č.2-2021 Schváleno 157 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2021 - informace stáhnout vše
04- Rozpočtové opatření č.3/2021 - informace Starosta, FV Rozpočtové opatření č.3 -2021 (březen 2021), Návrh usnesení ZMČ k RO č.3-2021 Schváleno 158 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2021 - informace stáhnout vše
05- Rozpočtové opatření č.4/2021 - schválení Starosta, FV Rozpočtové opatření č.4 -2021 , Návrh usnesení ZMČ k RO č.4-2021 Schváleno 159 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2021 - schválení stáhnout vše
06- Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 - schválení Starosta, FV Dokladová inventarizace majetku - 2020, Inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice - 2020, Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů - 2020, Inventarizační zpráva - 2020, Kontrola okruhu rozvahy - 2020, Prohlášení o provedení inventarizace PO, Přehled o peněžních tocích - 2020, Přehled o pohybu DM, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled pohledávek MČ - 2020, Příloha účetní závěrky - 2020, Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí - 2020, Rozvaha MČ - 2020, Seznam inventurních soupisů majektu a závazků MČ Praha-Ďáblice-2., Seznam inventurních soupisů majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice-1., Výkaz 120 MČ - 2020, Výkaz FIN 2-12 - MČ - 2020, Výkaz zisku a ztrát - 2020, Finanční vypořádání s MHMP - II. - fáze, Finanční vypořádání se SR - I. - fáze, Rozbor hospodaření - 2020, Roz - 1-12-2020, Návrh usnesení ZMČ k Účetní závěrce MČ za rok 2020 Schváleno 160 21 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 - schválení stáhnout vše
07- Výběrové řízení - "Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice - 2021-2023" Místostarosta VŘ - Letní a zimní údržba - nabídka společnosti AQIK, Protokol o otevírání obálek, Usnesení RMČ 666-2021 k vyhlášenému výběrovému řízení, Usnesení RMČ 683-2021 k vyhlášenému výběrovému řízení, Oznámení o výběru dodavatele , Návrh smlouvy, Příloha č.1, Příloha č.2/1, Příloha č.2/2, Příloha č.2/3, Příloha č.2/4, Příloha č.2/5, Příloha č.2/6, Příloha č.2/7, Příloha č.2/8, Příloha č.2/9, Příloha č.2/10, Příloha č.2/11, Příloha č.2/12, Příloha č.2/13, Příloha č.2/14, Příloha č.2/15, Příloha č.2/16, Příloha č.2/17, Příloha č.2/18, Příloha č.2/19, Příloha č.2/20, Příloha č.2/21, Příloha č.2/22, Příloha č.3, Příloha č.4, Příloha č.5, Příloha č.6, Příloha č.7, Návrh usnesení ZMČ ke Smlouvě - Zimní a letní údržba Schváleno 161 21 Usnesení - Výběrové řízení - „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“ stáhnout vše
08- Výběrové řízení - "Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích" Místostarosta Protokol o otevírání obálek - Výběrové řízení - "Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích" Schváleno stáhnout vše
09- Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci - AKROS s.r.o. Místostarosta Žádost o úpravu platebních podmínek, Usnesení RMČ k uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci, Smlouva o spolupráci - AKROS - 138-2017, Návrh usnesení ZMČ k Dodatku č.1 - spol. AKROS s.r.o. Schváleno 162 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o stáhnout vše
10- Smlouva o spolupráci - Bydlení Ďáblická 32 Místostarosta Návrh Smlouvy o spolupráci - Bydlení Ďáblická 32, Návrh usnesení ZMČ ke Smlouvě o spolupráci - Bydlení Ďáblická 32 Schváleno 163 21 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Bydlení Ďáblická 32 stáhnout vše
11- Informace radních a zastupitelů Informace radních a zastupitelů Schváleno stáhnout vše
12- Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022