17. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
26.5.2021
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program96.17 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.17313.93 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č.16/2021 Starosta Kontrola zápisu ze ZMČ č.16/2021 Schváleno stáhnout vše
02- Volný mikrofon Schváleno
03- Úplatné nabytí části pozemků, k.ú. Ďáblice Starosta Znalecký posudek - Ing. Pech, Znalecký posudek - Ing. Svoboda, Návrh usnesení k Úplatnému nabytí části pozemků, k.ú. Ďáblice Schváleno 164 21 Usnesení - Úplatné nabytí části pozemků, k.ú. Ďáblice - veřejné stáhnout vše
04- Kupní smlouva se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě Starosta Návrh Kupní smlouvy se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě- pracovní verze, Příloha č.1 - Geometrický plán - k návrhu Kupní smlouvy se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě, Návrh usnesení ke Kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě Schváleno 165 21 Usnesení - Kupní smlouva se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě stáhnout vše
05- Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích - výběrové řízení, smlouva o dílo Místostarosta Oznámení o výběru dodavatele, Návrh Smlouvy o dílo, Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo, Návrh usnesení k bodu Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích - výběrové řízení, smlouva o dílo Schváleno 166 21 Usnesení - Výběrové řízení - Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích - veřejné stáhnout vše
06- Rozpočtové opatření č.5/2021 Starosta, FV Rozpočtové opatření č.5/2021, Důvodová zpráva k RO č.5/2021, Návrh usnesení k Rozpočtovému opatření č.5/2021 - schválení Schváleno 167 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 5/2021 - schválení stáhnout vše
07- Informace radních a zastupitelů Schváleno
08- Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022