23. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
20.12.2017
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program 200.94 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.23836.65 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola úkolů z ZMČ č.22/2017 Starosta Schváleno
02- Volný mikrofon Schváleno
03- Rozpočet 2018 FIO Návrh rozpočtu 2018 - podrobný bez textu, Návrh rozpočtu 2018 v závazných ukazatelích 183 17 Usnesení - Rozpočet 2018 stáhnout vše
04- Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 FIO Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti Schváleno 184 17 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018 stáhnout vše
05- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023 FIO Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-20123 Schváleno 185 17 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023 stáhnout vše
06- Rozpočtové opatření č.9,10 a 11/2017 - informace FIO RO č.9/2017, RO č.10/2017, RO č.11/2017 Schváleno 186 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9,10,11 a 12/2017 stáhnout vše
07- Rozpočtové opatření č.13/2017 FIO Návrh rozpočtového opatření č.13/2017 Schváleno 187 17 Usnesení k RO č.13/2017, 187 17 Příloha k Usnesení - RO č.13/2017 stáhnout vše
08- Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2017 Tajemnice Návrh ke schvalování rozpočtových opatření koncem roku 2017 Schváleno 188 17 Usnesení - Schvalování rozpočtových opatření koncem roku 2017 stáhnout vše
09- Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Schváleno 190 17 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrlního výboru stáhnout vše
10- Zpráva o činnosti Finančního výboru Zpráva o činnosti Finančního výboru Schváleno 191 17 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru stáhnout vše
11- Zásady pro udělování čestného občanství Tajemnice Návrh Zásad pro udělování čestného občanství, Po úpravách ZMČ - Zásady pro udělování čestných občanství Schváleno 192 17 Usnesení - Zásady pro udělování čestných občanství stáhnout vše
12- Udělení čestného občanství - in memoriam Radní Dohnalová Návrh na udělení čestného občanství - in memoriam Schváleno 193 17 Usnesení - Udělení čestného občanství stáhnout vše
13- Výstavba sportovní haly Starosta Harmonogram investičního záměru, SK Ďáblice - hala, šatny, SK Ďáblice - situace, SK Ďáblice - situace, SK Ďáblice - pohled severní a jižní - šatny, hala, SK Ďáblice - pohled východní - šatny, SK Ďáblice - pohled západní - šatny, SK Ďáblice - šatny, přízemí, SK Ďáblice - šatny, řez A, SK Ďáblice - šatny, střecha, SK Ďáblice - šatny, základy Schváleno 194 17 Usnesení - Výstavba sportovní haly - žádost o dotaci - SK Ďáblice stáhnout vše
14- Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům Tajemnice Nařízení vlády č.318/2017 Schváleno 195 17 Usnesení - Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům stáhnout vše
15- Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice FIO Návrh Veřejnoprávní smlouvy - SK Ďáblice Schváleno 189 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice stáhnout vše
16- Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2017 - informace Tajemnice Návrh usnesení k inventarizaci Schváleno 196 17 Usnesení - Inventarizace majetku za rok 2017 stáhnout vše
17- Schválení úhrady TKO - informace FIO MHMP - informace o TKO Schváleno 197 17 Usnesení - Schválení úhrady TKO - informace stáhnout vše
18- Finanční dary občanům - informace Starosta Návrh finančních darů občanům MČ Praha-Ďáblice Schváleno 198 17 Usnesení - Finanční dary občanům stáhnout vše
19- Ekospol - kupní smlouva Starosta Návrh kupní smlouvy Schváleno 199 17 Usnesení - Kupní smlouva - Ekospol stáhnout vše
20- Veřejnoprávní smlouva - TJH Stolní tenis Praha Starosta TJ Stolní tenis Praha - žádost o podporu Schváleno 200 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha, 201 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha stáhnout vše
21- Diskuze Schváleno
22- Informace radních a zastupitelů Schváleno
Volební období: 
2014-2018