RMČ č.87/2022

24.1.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.6/2021 Schváleno
02 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů Schváleno Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, Průvodní dopis 908 22 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
03 - Výměna kotle – Ďáblická 160/4 Schváleno Cenová nabídka TD Servis, spol. s.r.o, Porovnání cenových nabídek 909 22 Usnesení - Výměna kotle Ďáblická 160/4
04 - Finanční dary sdružením Schváleno Žádost - Spolek Parkán, Žádosti Český svaz chovatelů, ZO Praha 8 - Ďáblice, Žádost ZO 01 68 Český svaz ochránců přírody, Žádost Ochrana herpetofauny, Žádost Hudební sdružení Ďáblík, Žádost Kroužek PP, z.s. 910 22 Usnesení - Finanční dary sdružením
05 - Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek Schváleno Důvodová zpráva, Ceník - rozpis měsíčního poplatku 911 22 Usnesení - Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek
06-Plán účetního odpisu majetku MČ 2022 Schváleno Plán účetních odpisů MČ 2022 912 22 RMČ k bodu Plán účetního odpisu majetku MČ 2022
07 - Prodloužení nájmu – Ch.T. - NEVEŘEJNÝ BOD Schváleno 913 22 Usnesení - Prodloužení nájmu bytu – Ch.T.
08 - Dodatek č.3 ke Směrnici č.4 k poskytování tuzemských cestovních náhrad Schváleno Dodatek č.3 ke Směrnici č.4 k poskytování tuzemských cestovních náhrad 914 22 Usnesení - Dodatek č. 3 ke Směrnici č.4 k poskytování tuzemských cestovních náhrad
09 - Veřejnoprávní smlouva SOK 2022 Schváleno Žádost SOK 2022 915 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva SOK 2022
10 - Veřejnoprávní smlouva TTC 2022 Schváleno Žádost TTC - stolní tenis 916 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva TTC 2022
11 - Žádosti o investiční dotace z rezervy hl.m.Prahy 2022 Schváleno 917 22 Usnesení - Žádost o investiční dotace z rezervy hl. m. Prahy 2022
12 - Informace radních a pro radní Schváleno