22. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
2.3.2022
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program106.43 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.22363.31 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisů ze ZMČ č.20 a 21 Zápis ze ZMČ č.20, Zápis ze ZMČ č.21 Schváleno stáhnout vše
02 - Volný mikrofon Schváleno
03 - Rozpočtové opatření č.12/2021 - informace Finanční výbor Rozpočtové opatření č.12/2021, Návrh usnesení ZMČ k bodu Rozpočtové opatření č.12/2021-informace Schváleno 201 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.12/2021 - informace stáhnout vše
04 - Rozpočtové opatření č.1/2022 - informace Finanční výbor Rozpočtové opatření č.1/2022 Schváleno 202 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2022 - informace stáhnout vše
06 - Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú Ďáblice, lokalita U Červeného mlýnku – společnost ASTAR s.r.o. Starosta Žádost společnosti ASTAR s.r.o. o schválení návrhu na změnu ÚP na část pozemku parc.č 1646/1, Výzva MHMP k doplnění podnětu, Návrh usnesení ZMČ k bodu Žádost o schválení návrhu na změnu ÚP Schváleno 204 22 Usnesení - Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú Ďáblice, lokalita U Čer stáhnout vše
07 - Kupní smlouva – prodej cisternového automobilu – JSDH – informace Starosta Žádost JSDH o odprodej vozidla Liaz 101 CAS 25, Stanovisko MHMP k vyřazení požární techniky JSDH Ďáblice, Znalecký posudek č.013/2021 - odhad cisternového automobilu, 06-4-Žádost Města Buštěhrad o odprodej majetku, 06-5-Ďáblice kupni smlouva movité věci - automobil, 06-6-Návrh usnesení ZMČ k bodu Kupní smlouva - prodej cisternového automobilu - JSDH - informace Schváleno 205 22 Usnesení - Kupní smlouva – prodej cisternového automobilu – JSDH - informace stáhnout vše
08 - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, TSK hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi Starosta Dopis MHMP, Usnesení ZHMP č. 32/73 vč. Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby ....., Vypořádání připomínek městských částí - tabulka, Návrh usnesení ZMČ k bodu Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní z Schváleno 206 22 Usnesení - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby .. stáhnout vše
09 - Informace radních a zastupitelů Schváleno
10 - Diskuze Schváleno
05 - Rozpočtové opatření č.2/2022 - schválení - BOD DODATEČNE ZAŘAZEN PROGRAMU Starosta Rozpočtové opatření č.2/2022, Důvodová zpráva k RO č.2/2022 Schváleno 203 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2022 - schválení stáhnout vše
Volební období: 
2014-2018