Silniční okruh kolem Prahy

Silniční okruh - ilustrační fotografie
Sdílet

Archiv událostí (od 90.let)

.. na níže uvedených odkazech naleznete dokumentaci, tiskové zprávy, analýzy i reportáže - často s překvapujícími i šokujícími odhaleními, které mapující aktivity všech zůčastněných, a které souvisejí s výstavbou "okruhu" od samého počátku ( tedy již od 90. let min.století)

Doporučené odkazy:

(právní ochrana ŽP a práv občanů, profesionální informace, případové studie a mnoho dalšího)

(web sdružení zejména zástupců Magistrátu, ŘSD, zainteresovaných firem a starostů, atp. , z uvedených informací není patrné,kdy bylo sdružení založeno, o rozsahu a kvalitě dokumentů i aktivit si udělá čtenář názor sám, ...  )

(mimořádně rozsáhlý portál: aktuality, archiv veškerých aktivit, akcí, dokumentů, tiskových zpráv, otevřených dopisů, , legislativy, map a plánů, letáků, fotografíí a videí, ... IČ: 26984199, registrace u MV provedena dne: 26.11.2004, i v tommto případě si o rozsahu a kvalitě dokumentů i aktivit udělá čtenář názor snadno sám,...

(účastník veřejných petičních a protestních akcí, autor některých připomínek k územnímu řízení staveb 518, 519 )

Dopis 11 starostů městských částí 

Výzva k řešení Silničního okruhu kolem Prahy adresovaná ministru dopravy Mgr. Pavlu Dobešovi, prvnímu náměstkovi pražského primátora Ing. Karlu Březinovi a hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi.
 

25.10.2017 si nechává MČ Praha Ďáblice u advokátní kanceláře vypracovat Posouzení zákonitosti vymezení koridoru záměru SOKP v Aktualizaci č. 1 ZÚR HMP, na základě které uplatňuje připomínky.

6.12.2017 proběhlo v Horních Počernicích za účasti zástupců projektanta a starostů dotčených obcí projednání aktuální verze technické studie (trasování a nivelety okruhu) SOKP 520 Březiněves - Satalice. Jménem MČ Ďáblice bylo požadováno zejména vypracování studie změn dopravního zatížení MČ, hlukové studie se zahrnutím různých klimatických podmínek a studii navýšení koncentrce zpoldin z dopravy.

Vyjádření projektantů: Dopravní studii zadává v současné době ŘSD zpracovateli TSK pro stavby SOKP 518 – 520, výsledky se očekávají v 04.2018 a budou zapracovány do zpracovávané studie. Bude zpracována standardní hluková studie. Hluková studie nezohledňuje různé povětrnostní a klimatické podmínky, řeší průměrné hlukové zatížení, tedy výpočet hluku vycházející z 24h intenzit dopravy pro celou denní a noční dobu, na kterou jsou zákonem stanoveny limity hluku. Zhoršené klimatické podmínky jsou krátkodobého charakteru a mění se při nich rychlost dopravy, nelze objektivně zhodnotit). I kontrolní měření hluku se provádí přednostně v normálních klimatických podmínkách. [Studie navýšení koncentrace splodin z dopravy] Bude součástí rozptylové studie pro EIA.

20.3.2018 proběhlo v budově investora za účasti zástupců projektantů, ŘSD, Ministerstva dopravy a starostů dotčených obcí projednání aktualizované verze technické studie. Projektant představil zejména úskalí snížení nivelety okruhu a upozornil na možné problémy. V k. ú. Ďáblice se niveleta nesnížila z důvodu křížení trasy okruhu s Třeboradickým potokem. V křížení okruhu se silnicí D8 (Cínovecká) okruh stávající silnici podchází. Připomínky v současné době zpracováváme.

20. 9. 2018 se konalo v Praze – Suchdole diskusní setkání s názvem „Pražský okruh a alternativní řešení tranzitní a městské dopravy“.

31. 10. 2019 Proces EIA pro silniční okruh kolem Prahy (SOKP), úseky 518 a 519, byl zahájen zjišťovacím řízením pro každý úsek zvlášť. Vyjádření městské části Praha-Ďáblice naleznete ZDE.