RMČ č.93/2022

11.4.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.92/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.92
02-Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě – PREdistribuce, a.s. Schváleno Dohoda o převodu práv a povinností - PREdistribuce, a.s. 961 22 Usnesení - Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě – PREdistribuce, a.s.
03-Žádost o souhlas s dočasným přemístěním záchranné stanice Jinonice Schváleno Rozhodnutí - schválení stavebního záměru, Průvodní dopis - žádost 962 22 Usnesení - Žádost o souhlas s dočasným přemístěním záchranné stanice Jinonice
04-Záměr pronájmu nebytových prostor – ordinací v budově Ke Kinu 159/97 Schváleno 960 22 Usnesení - Záměr pronájmu nebytových prostor – ordinací v budově Ke Kinu 159/97
05-Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.5/2022 Schváleno Vyjádření k návrhu na vyřazení, Návrh na vyřazení majetku 963 22 Usnesení - Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.5/2022
06-Smlouvy o nájmu pozemků – Čarodějnice 2022 Schváleno Sortiment , Nájemní smlouva krátkodobá F.B., Nájemní smlouva krátkodobá Fedor company s.r.o., Nájemní smlouva krátkodobá J.K.., Nájemní smlouva krátkodobá K.M., ns_kratkodoba_m.r.pdf, Nájemní smlouva krátkodobá V.R. 964 22 Usnesení - Smlouvy o nájmu pozemků – Čarodějnice 2022
07-Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 – ZŠ – schválení Schváleno Výkaz zisku a ztrát PO 965 22 Usnesení - Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 – ZŠ – schválení
08-Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2021 – projednání Schváleno Inventarizační zpráva 966 22 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2021 – projednání
09-Žádost o výměnu bytu - J.K. Schváleno 967 22 Usnesení - Žádost o výměnu bytu - J.K.
10-Program na ZMČ č.23 dne 27.4.2022 Schváleno Informace - program + předkladatelé 968 22 Usnesení - Program na ZMČ č.23 dne 27.4.2022
11-Zhodnocení finančních prostředků Schváleno 969 22 Usnesení - Zhodnocení finančních prostředků
12-Žádost o schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Schváleno Žádost ZŠ 970 22 Usnesení - Žádost o schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
13-Oprava komunikací Schváleno Cenové nabídky - porovnání 971 22 Usnesení - Oprava komunikací
14-Informace radních a pro radní Schváleno