12. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
14.10.2020
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program222.7 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č. 12336.34 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01-Kontrola zápisu ze ZMČ č.11 Zápis z 11. zasedání ZMČ Schváleno stáhnout vše
02- Volný mikrofon Schváleno
03-Dopadové plochy hřišť MŠ - informace Místostarosta Návrh usnesení ZMČ k bodu Dopadové plochy hřišť - informace , Usnesení č.492/20/RMČ - Dopadové plochy hřišť MŠ - výsledky , Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu , Záznam o otevírání obálek a o výběru vhodného dodavatele Schváleno 125 20 Usnesení - Dopadové plochy hřišť MŠ – informace stáhnout vše
04-Rozpočtové opatření č.6 - informace Starosta, FV Návrh usnesení ZMČ k bodu RO č.6/2020 Schváleno 126 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 6 – informace stáhnout vše
05-Rozpočtové opatření č.7 - schválení Starosta, FV Návrh usnesení ZMČ k bodu RO č.7/2020, Příloha k usnesení - RO č.7 - říjen 2020 Schváleno 127 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7/2020 - schválení stáhnout vše
06-Studie proveditelnosti Regionální varianty Pražského okruhu - Smlouva o spolupráci Starosta Návrh usnesení ZMČ k bodu Studie proveditelnosti Regionální varianty Pražského okruhu - Smlouva o spolupráci, Studie proveditelnosti Regionální varianty Pražského okruhu - Smlouva o spolupráci, Mapa Schváleno 128 20 Usnesení -Studie proveditelnosti Regionální varianty Pražského okruhu – Smlouva o spolupráci stáhnout vše
07-Smlouva o spolupráci - bytový dům U Prefy 28 Místostarosta Návrh usnesení ZMČ k bodu Smlouva o spolupráci - bytový dům U Prefy 28, Smlouva o spolupráci, Priloha c.1 pohledy-200916, Priloha c.1_situace koord, Priloha c.2_sit_doprava-200916, Příloha č. 3_situace-200918 Schváleno 129 20 Usnesení - Smlouva o spolupráci - bytový dům U Prefy 28 stáhnout vše
08-Informace radních a zastupitelů Schváleno
09-Diskuze Schváleno
Volební období: 
2014-2018